CONFIDENCIALITAT

Llegeix aquí la Política de Privacitat de Biocat

La confidencialitat dels teus projectes és important per l’organització de l'Open Innovation Forum.

Sabem que la informació dels projectes d’ innovació de les empreses és sovint sensible i estratègica, i que les empreses prefereixen mantenir la seva confidencialitat.

Aquest fet no és contradictori amb participar en un programa d’innovació oberta com l'Open Innovation Forum.

Per tal d'assegurar la confidencialitat de la informació compartida, l’Open Innovation Forum manté 2 circuits separats d’informació:

1.       Informació disponible a la plataforma. NO CONFIDENCIAL.  Volem que us sentiu còmodes amb la informació que col·loqueu en la plataforma.

Aquesta informació NO serà visible per altres empreses i només serà visible pels participants pertanyents a Universitats i centres de recerca (solucionadors).

2.       Informació intercanviada en els processos de resolució de dubtes i les reunions. CONFIDENCIAL. Les converses i la informació compartida en les reunions de definició dels reptes i resolució de dubtes es consideraran confidencials. A tal efecte les universitats han elaborat i subscrit un document de confidencialitat, que trobeu adjunt i que es signarà en el procés de revisió del vostre repte.

Els organitzadors sol·licitaran a tots els participants de l'Open Innovation Forum l'adhesió a l'Acord de Confidencialitat signat entre les institucions per tal de protegir la confidencialitat de la informació compartida durant tot el procés.

Termes de l'Acord de Confidencialitat signat entre les institucions organitzadores

Documents d'adhesió a l'Acord de Confidencialitat

Si ets EMPRESA                      Si ets AGENT D'INNOVACIÓ

Un cop signats enviar a mclotet@biocat.cat

 

Conversaciones bilaterales

 • PARTICIPANTS162
 • Reuniones Solicitadas340
 • Reuniones Aceptadas36

PARTICIPANTS

Visites al Perfil

 • Abans de l’event3464
 • Després de l’event17

Formulari

 • Proposta de solució

   

Organitzadors

 • Biocat

  logo ACCIÓ

  UB

  UAB

  UPF

  Logo UPC

  IDIBELL

Col·laboradors

 •