FAQ's PER EMPRESES 

PREGUNTES SOBRE EL PROGRAMA OPEN INNOVATION FORUM:
 
1. Què és un repte d’innovació?  “Sense reptes no hi ha innovació”
Parlem de la cerca conscient tant de problemes per resoldre com la identificació d’oportunitats de millora dins de l’empresa, la solució d’ambdues relacionades directament amb la seva competitivitat.  D’aquesta manera, l’empresa pot formular les necessitats de l'avui (problema) o avançar-se a les necessitats que sorgiran demà (oportunitats). 
És per això que els reptes són l’espurna que inicia els processos d’innovació, i serà sobre al seva definició on es faran créixer solucions que puguin ser explotades. Al generar tu mateix un repte, també s’adquireix una major consciència sobre el que es vol aprendre i aconseguir en aquest procés. 
Els reptes d’innovació relacionats amb l’activitat de l’empresa requereixen solucions tècniques, creatives i de coneixement sempre sota l’habilitat d’integrar-la a l’empresa i convertir-la en un instrument innovador. 
Generar l’hàbit de posar-se reptes garanteix resultats de millora, pel que us convidem a preguntar-vos quan va ser la última vegada que us vàreu posar un repte i a començar un de nou avui.  
 
Què no es considera repte? 
No es considerarà com a repte aquelles necessitats que no incloguin el component clau de la innovació a través del coneixement i la tecnologia que poden generar les Universitats. 
Per tant,  la internacionalització d’empreses o plans de distribució serien exemples de reptes que quedarien fora de convocatòria, tenint en compte que existeixen altres agents públics que ja ofereixen aquests serveis. 
 
2. Perquè innovar amb entitats de recerca catalanes? 
La innovació de les empreses cada cop més requereix un ecosistema de col·laboradors externs que l’ajudi a donar resposta a reptes cada vegada més sofisticats. La nostra proposta és escollir la mirada tècnica de les entitats de recerca catalanes.
Les universitats, centres de recerca i parc tecnològics de Catalunya ocupen les primeres posicions entre les entitats de recerca de tot l’Estat i d’Europa, amb una producció científica d’impacte superior a la mitjana mundial i més concessions en recerca que França o Alemanya. 
Això vol dir que si decidiu invertir esforços en identificar i descriure un repte, tindreu a universitats, centres de recerca i parc tecnològics treballant per donar solucions i idees noves a la vostra necessitat plantejada. 
 
3. Quins són els beneficis de participar en aquest projecte? 
 • Respostes i solucions desenvolupades ad hoc a partir de la necessitat expressada per vosaltres. 
 • Coneixement d’una varietat de diferents aproximacions i plantejaments per arribar a solucions.  
 • En un mateix dia i espai us emportareu a les vostres organitzacions projectes de qualitat, personalitzats i útils per millorar la competitivitat.  
 • Trobar socis per futurs projectes d’R+D col·laboratius. 
 • Es pretén oferir acompanyament posterior pel desenvolupament dels projectes.
 
4. A quins sectors es dirigeix? 
Els sectors inclosos en el projecte, d’acord a la categorització del RIS3CAT, són:  Indústries de l’Alimentació i Indústries de la Salut.   
 • Alimentació: Inclou la indústria agroalimentària i tota la cadena de valor com els sectors primaris, la indústria de packaging, la maquinària per a l’alimentació, els additius i la gastronomia. 
 • Indústries de la salut i ciències de la vida: Química fina, preparats farmacèutics, tecnologies mèdiques. 
 • Biotecnologia. 
 • Tercer sector social: Entitats que adscriuen la seva innovació als sectors citats anteriorment lligant la seva missió social. 
 • Aquests sectors entesos des del seu sentit més ampli: 
 • Logística. 
 • Sistemes de procés i fabricació: nous productes, reduccions de temps, dels costos, d’energia i de matèries en els processos, augmentar els paràmetres de precisió, qualitat, seguretat, gestió de residus i reducció d’impactes ambientals. 
 • Maquinària, tecnologia, equips, robòtica... 
 
5. Com, quan i a qui explico el meu repte? 
Per tal que les empreses elaboreu la descripció del repte, disposeu en aquest mateix web, d’un senzill formulari que us servirà com a guia per fer constar tota la informació bàsica. 
Entenent les dificultats que poden sorgir en la identificació i descripció del repte, les universitats ofereixen acompanyament especialitzat.  
El període de recollida de reptes comença a finals del mes de maig i es tancarà el mes de setembre. 
 
6. Està garantida la confidencialitat dels meus reptes?
L’organització que rebrà, acompanyarà i treballarà sobre els vostre reptes, es conforma únicament per personal universitari assignat, compromès a tractar aquesta informació amb rigorosa confidencialitat. Amb el fi de regularitzar aquesta protecció de dades per escrit, es signarà amb l’empresa un acord de confidencialitat. Veure apartat de confidencialitat a la web.
 
7. Si sóc una empresa puc llançar més d’un repte? 
Sí, és possible. Només caldrà afegir, en el mateix perfil virtual de l’empresa un altre repte omplint un nou formulari de descripció del repte. 
 
8. Quina implicació requereix per part de la meva empresa? 
Sereu vosaltres qui decidireu qui de la vostra organització s’implica en aquest procés i si aquest referent va canviant en fases posteriors. Tanmateix, aquest projecte s’ha pensat de manera que la participació de les empreses no comporti una gran inversió de temps. 
A grans trets, els compromisos que caldrà assumir des de les empreses seran: 
 1. Identificació i descripció del repte 
 2. Valorar les diferents solucions proposades per les Universitats i acceptar o denegar la convocatòria de reunió rebuda per conèixer més a fons les solucions que més us interessin. 
 3. Assistir a les reunions ràpides el dia de la Fira.  
Caldrà fer constar les dades de contacte (correu electrònic i telèfon mòbil) de la/les persones assistents al dia de la jornada a la Organització, per tal de ser informats directament sobre la inscripció, les agendes i els canvis, si escau, de darrera hora. Aquesta informació no estarà disponible de manera pública en la web.
 
9. Què puc fer si m’he inscrit però no s’han presentat solucions al meu repte? 
L’organització valorarà en cada cas concret el procediment particular a seguir, contacteu amb la persona de contacte d’aquest mateix web. 
 
10. Si l’activitat de la meva empresa no es troba dins dels sectors puc participar? 
No, aquesta primera edició està acotada en els sectors detallats al web.  En futures edicions es preveu representar altres àmbits i sectors, així que no deixeu de seguir les nostres novetats.
 

 FAQ's PER GRUPS DE RECERCA / SOLUCIONADORS: 

 
1. Quina implicació requereix per part de la meva empresa/ grup de recerca? 
Sereu vosaltres qui decidireu qui s’implica en aquest procés o si aquesta persona referent pot anar canviant en fases posteriors. Tanmateix, aquest projecte s’ha pensat de manera que la participació dels investigadors/es no comporti una gran inversió de temps i es concentrin principalment en les solucions.  
A grans trets, els compromisos que caldrà assumir seran: 
 1. Treballar en la proposta de solució-innovació per l’empresa (breu resum).  
 2. Demanar reunions a les empreses amb les que els interessa reunir-se. 
 3. Enviar les propostes de solucions treballades per a cada empresa. 
Caldrà fer constar les dades de contacte (correu electrònic i telèfon mòbil) de la/les persones assistents al dia de la fira a la Organització, per tal de ser informats directament sobre la inscripció, les agendes i els canvis, si escau, de darrera hora.
 
2. Com a grups de recerca, podem preguntar dubtes sobre el repte a l’empresa? 
Per facilitat que les solucions siguin el més acurades i útils possibles, s’ha plantejat un espai on els grups de recerca (a través de les OTRIS de les seves universitats) podran fer arribar preguntes, si es que sorgeixen dubtes, a l’organització qui serà qui li faciliti el llistat a l’empresa. 
Aquest espai només s’obrirà un cop per recollir preguntes, passades aquestes dates no seran acceptades més consultes. 
 
3. Si som  un grup de recerca quina informació descriptiva faig constar al perfil?
En el cas dels grups d’investigació, feu constar informació rellevant del grup en una targeta de presentació virtual: àrees d’investigació, consolidació del grup, perfils dels membres etc. 
 
4. Quan i com presento la proposta de solució al reptes?
Les propostes de solució es podran presentar a través de la plataforma a partir del 7 de setembre. L’organització us proporcionarà un breu formulari de proposta de solució per guiar-vos en el contingut a presentar. La proposta s’haurà de enviar a l’empresa en forma de missatge de text i sol·licitar una reunió. L’empresa revisarà el contingut de la proposta que presenteu i acceptarà la reunió per trobar-vos el dia 5 d’Octubre.
 

 PREGUNTES TÈCNIQUES SOBRE LA PLATAFORMA VIRTUAL: 

1. Perquè no rebo cap o poques sol·licituds de reunió? 
No en rebo cap: Heu activat les caselles de verificació de reunions B2B?
 
2. Com em puc registrar a l'esdeveniment?
Cliqueu al botó blau "Inscripció" en la pàgina d'inici/home a la dreta per iniciar el procés de registre.  
 
3. Perquè cal publicar un perfil d'alta qualitat?
Els perfils us donen l'oportunitat de publicar i promocionar les vostres ofertes de col·laboració abans i després de l'esdeveniment. No només els participants a l'esdeveniment, sinó també qualsevol altre usuari pot entrar al web i llegir els detalls de la vostra organització així com les oportunitats de cooperació. 
 
4. Quin tipus d'informació necessito per a omplir el formulari de registre?
 1. Formulari d’inscripció: selecció de les sessions a les que assistireu (inauguració, reunions bilaterals matí, reunions bilaterals tarda, dinar i coffee break)/ Dades de pagament/ NIF (en el cas de les empreses). 
 2. Omplir el perfil: dades de contacte (persona i organització)/ Informació sobre la vostra empresa/grup de recerca/ la vostra especialitat i àrees d'activitat.
 3. Formulari de reptes/ formulari de solucions: aquest és l’espai on les empreses introduireu la descripció del vostre repte que llençareu als investigadors. I els investigadors omplireu el formulari de solució per donar-li resposta. 
RECORDEU QUE ÉS MOLT IMPORTANT oferir una bona descripció per tal de rebre propostes de solucions amb la màxima rigurositat possible.   
Tota aquesta informació la trobareu al vostre compte d'inscripció. 
 
5. Contrasenya?
Caldrà que introduïu una contrasenya durant el registre. Aquesta la necessitareu per entrar al vostre compte de registre.
 
6. Heu oblidat la vostra contrasenya?
Cliqueu al botó Iniciar sessió on trobareu l'enllaç "Has oblidat la teva contrasenya?". Utilitza aquest enllaç per a rebre un correu electrònic amb les instruccions. 
 
PD: Els missatges de registre contenen un link de "Inici de sessió automàtica". Aquest enllaç us dirigeix directament al vostre compte personal (My Acount) i no cal introduir la contrasenya. US RECOMANEM NO ESBORRAR AQUEST CORREU ELECTRÒNIC. 
 
7. Com canviar la contrasenya?
 
Anant a l'enllaç de sessió automàtic que apareix en el correu que vàreu rebre després del vostre registre i aneu a "canviar contrasenya"
 

Conversaciones bilaterales

 • PARTICIPANTS162
 • Reuniones Solicitadas340
 • Reuniones Aceptadas36

PARTICIPANTS

Visites al Perfil

 • Abans de l’event3464
 • Després de l’event17

Formulari

 • Proposta de solució

   

Organitzadors

 • Biocat

  logo ACCIÓ

  UB

  UAB

  UPF

  Logo UPC

  IDIBELL

Col·laboradors

 •